Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Xử lý cảnh báo This account has been suspended. Either the domain…

  Một ngày đẹp trời, website của Bạn bỗng lăn đùng cảnh báo”This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.”
  Hãy thực hiện các thao tác sau để xử lý tình huống này nhé

  Nguyên nhân: 
  Hosting bị khóa hoặc tên miền trên hosting bị khóa (không phải lỗi tên miền)
  * Hosting bị khóa có thể do:
  Hết băng thông
  Hết dung lượng
  Dùng quá tài nguyên cho phép
  Nhà cung cấp Hosting khóa thủ công
  * Chỉ 1 tên miền bị khóa
  Tên miền vượt quá tài nguyên đã setup (cấp độ tài khoản Hosting)

  This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.

  Để khắc phục trường hợp Hosting bị khóa Bạn chỉ còn cách liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để tìm hiểu nguyên nhân

  Trường hợp Bạn sử dụng nhiều tên miền trên Hosting mà chỉ có 1 tên miền bi khóa thì do cách Bạn cài đặt (Cài đặt mức trần sử dụng tài nguyên cho từng tên miền) hoặc do Bạn vô tình khóa tên miền này
  => Bạn sẽ kiểm tra được tại: mục “Domain Setup” hay chính là “Domain Administration
  Ở cột “Suspended” nếu “yes” là domain bị khóa
  hoặc Click “Domain Setup” rồi chọn “Modify domain-can-mo-khoa.com” và set lại mức trần sử dụng dữ liệu.

  This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources

  This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources

0 comment

Leave a reply