Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Tổng quan về Direct Admin | DirectAdmin là gì

  Một số đặc điểm của DirectAdmin:

  Quản lý tài khoản chung – Your Account:
  – Domain Setup: Quản lý tên miền (Add thêm, xóa bỏ, gán IP với tên miền (Host SEO nhiều IP)
  – Change Password: Thay đổi mật khẩu
  – Login History: Lịch sử đăng nhập
  – Support Center: Trung tâm hỗ trợ
  – Installed Perl Modules: Kiểm tra Perl modules
  – Create/Restore Backups: Tạo và khôi phục Backup – cho phép tùy chọn backup từng phần
  – Site Summary / Statistics / Logs: Thống kê truy cập, lưu lượng sử dụng
  – FTP Management: Quản lý tài khoản Ftp
  – Subdomain Management: Quản lý Subdomain
  – MySQL Management: Quản lý MySQL
  – Password Protected Directories:
  – File Manager: Quản lý File – Direct Admin cho phép quản lý file thân thiện giống với windows mà chúng ta thường hay sử dụng,

  E-mail Management:
  Cho phép tạo:
  E-Mail Accounts: Cho phép quản lý Các Email trong Host (Tạo mới, xóa, sửa…)
  forwarder: Cho phép tạo alias, khi alias này nhận được email, sẽ gởi vào các địa chỉ được khai báo (Chức năng cần thiết khi sử dụng Email cùng với Gmail)
  autoresponder: Tạo 1 email tự động trả lời khi nhận được email mới từ khách hàng.
  Vacation Messages: Tạo lịch gửi Email
  mailing list: Tạo danh sách email cho từng nhóm
  SPAM Filters: Các bộ lọc email cho phép người dùng tuỳ ý điều chỉnh việc ngăn chặn mail rác, hoặc các địa chỉ không muốn nhận mail.
  Webmail: Cho phép sử dụng web Mail
  FTP Management: Cho phép tạo tài khoản FTP, tạo quyền truy cập cho từng user
  Và rất nhiều tùy chọn khác nữa.

  Khi tạo account mới ta thấy có 4 lựa chọn:
  Domain: Cho phép tạo tài khoản mới có thư mục gốc là public_html
  FTP: Cho phép tạo tài khoản mới có thư mục gốc là public_ftp
  User: Mỗi tài khoản sau khi khởi tạo, hệ thống sẽ tự động tạo 1 thư mục riêng trùng với tên tài khoản làm thư mục gốc tại public_html.

  DNS Management: Cho phép tạo, sửa, xoá record, mx và 1 số điều chỉnh liên quan đến DNS. (Lưu ý: DNS chỉ có tác dụng nếu tên miền của người dùng có name server tại Server này).
  FrontPage Extensions: Hỗ trợ Microsoft Fontpage Extension.
  Subdomain Management: quản lý, tạo ,xoá các subdomain.
  File Manager: giao diện dễ sử dụng, cho phép quản lý tất cả các dữ liệu của host (bao gồm cả email). Hỗ trợ các chức năng giống 1 chương trình ftp client (thay đổi quyền, upload, tạo/sửa/xoá file và thư mục, ….).
  MySQL Database: Quản lý (tạo, sửa, xoá) database của host
  Site Backup: Đây là 1 phần quan trọng của DirectAdmin, nó cho phép backup và restore tất cả những gì User yêu cầu
  Error Pages: Tạo các thông báo lỗi hiển thị khi website hoặc hosting gặp sự cố.
  Directory Password Protection: Cho phép bảo mật thông tin, hiển thị các thư mục đang được bảo vệ.

0 comment

Leave a reply