Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Sửa lỗi No input file specified đối với website sử dụng directadmin cài đặt PHP and Nginx

  Lỗi này là của Apache. Nếu PHP5 đang chạy tr&ecirecirc;n Apache 2.2 ở chế độ CGI mode. Apache sẽ không hỗ trợ “PATH_INFO” trong Codeigniter.

   lỗi No input file specified

  * Mở file .htaccess và thêm dấu ? vào sau index.php và trước dấu “/”
  ví dụ đoạn code của wordpress:

  PHP:

  RewriteEngine On
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/system.*
  RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^(.+)$ index.php?/$1 [L] 

   

  Bạn có thể tham khảo các lỗi và cách khắc phục lỗi trên website tại đây: https://directadmin.edu.vn/cac-loi-thuong-gap-tren-directadmin

   

  Cách khác nếu Bạn không chỉnh được file .htaccess chia làm 2 bước:
  – bước 1:
  PHP chạy dưới chế độ CGI khi có cgi.fix_pathinfo giá trị 1. Bạn mở /system/application/config/config.php hoặc nơi chưa file config của bạn và chắc chắn là 2 lựa chọn này được thiết lập.

  PHP:
  $config['index_page'] = “”;
  $config[‘uri_protocol’] = “AUTO“;  

  – bước 2:
  Tạo file PHP.INI dưới thư mục gốc website của bạn với nội dung

  PHP:
  cgi.fix_pathinfo = 0;

   

  Note: Lỗi này Bạn có thể check trong log lỗi của DirectAdmin dưới dạng

  Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace

0 comment

Leave a reply