Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi ”Cannot Execute Your Request” khi cài Free & automatic certificate from Let’s Encrypt

  Nếu Bạn cài SSL mà gặp cảnh báo này "Cannot Execute Your Request Details Getting challenge for domaincuaban.com from acme-server… Waiting for domain verification…" thì đừng lo lắng. Hãy đọc bài này nhé

  Cụ thể lỗi này như sau:

  Cannot Execute Your Request

  Details

  Getting challenge for test3099.webstore.vn from acme-server…
  Waiting for domain verification…

  Challenge is valid.
  Generating 4096 bit RSA key for test3099.webstore.vn…
  openssl genrsa 4096 > "/usr/local/directadmin/data/users/sslmienphi/domains/test3099.webstore.vn.key.new"
  Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
  …………++……………………………..++
  e is 65537 (0x10001)
  Size of certificate response is smaller than 500 characters, it means something went wrong. Printing response…
  "detail": "Error creating new cert :: policy forbids issuing for: \"

  Nội dung chính của thông điệp là: 

  "Không thể thực hiện yêu cầu của Bạn. Nguyên nhân do chưa xác thực được domain"

  Nguyên nhân là do Bạn mới trỏ tên miền về Hosting. có thể ở VN đã truy cập bình thường. Nhưng có thể mất đến 48h để máy chủ của Let's Encrypt ở nước ngoài có thể update DNS domain Bạn mới trỏ. Trường hợp này bạn hãy đợi và thực hiện lại sau nhé.

  Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi ''Cannot Execute Your Request'' khi cài Free & automatic certificate from Let's Encrypt

  Xem thêm cách cài đặt SSL miễn phí Let's Encrypt

0 comment

Leave a reply