Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 16 Jul

  Lọc email nâng cao trong host cPanel với Email Filters

  Nếu như Golbal Email Filters là công cụ giúp bạn lọc toàn bộ thư được gửi tới Domain của bạn thì tính năng Email Filters lại có tác dụng trong phạm vi nhỏ hơn: Lọc toàn bộ Email tới một địa chỉ Email cụ thể mà bạn chỉ định trên Domain của bạn. Email Filters là công cụ hữu hiệu để tránh Spam hay, loại bỏ hay chuyển hướng những Email không phù hợp, …..

  Sau khi đăng nhập vào cPanel, các bạn truy cập Home>>Email>>Email Filters để truy cập giao diện điều khiển chính của tính năng (xem hình)

  Truy cập Email Filter trong cPanel

  Truy cập Email Filter trong cPanel

  Phần 1: Tạo bộ lọc cho một địa chỉ Email

  1. Sau khi truy cập vào giao diện của tính năng, trong mục Account các bạn tìm đến địa chỉ Email muốn áp dụng tính năng lọc Email, chọn Manage Filters

   Truy cập Manage Filters trong Mail Filters - cPanel

   Truy cập Manage Filters trong Mail Filters

  2. Nhấn nút Create a New Filter
  3. Tại màn hình giao diện xuất hiện sau đó, trong ô Filter Name, nhập tên cho bộ lọc (Nếu có hai bộ lọc trùng tên nhau, bộ lọc cũ sẽ bị ghi đè bởi bộ lọc vừa tạo ra)
  4. Chỉ định quy tắc mà bộ lọc làm việc
   1. Nhập chuỗi bạn muốn sử dụng để lọc vào ô nhập trong phần Rules
   2. Chọn vị trí áp dụng bộ lọc, có các tùy chọn sau:
    • From: Địa chỉ người gửi
    • Subject: Dòng chủ đề của Email
    • To: Địa chỉ Email mà người gửi gửi tới
    • Reply Address: Địa chỉ Email mà người gửi nhận phản hồi
    • Body: Phần nội dung của Email
    • Any Header: Phần tiêu đề của Email
    • Any recipient: Bất kỳ người nhận nào của Email
    • Has not been previously delivered: Hệ thống chỉ kiểm tra những Email đang trong hàng chờ
    • Is an Error Message: Hệ thống chỉ kiểm tra những thư lỗi
    • List ID: Danh sách gửi mail của một tài khoản
   3. Chọn kiểu so sánh giữa các phần của email và chuỗi mà bạn nhập vào
    • Equals: Khớp chính xác với nhau
    • Matches regex: Khớp với nhau (Bao gồm cả các ký tự như “*” hoặc “?”)
    • Contains: Thư có chứa chuỗi mà bạn nhập
    • Does not contain: Thư không chứa chuỗi mà bạn nhập
    • Begins with: Bắt đầu với chuỗi mà bạn nhập
    • Ends with: Kết thúc với chuôĩ mà bạn nhập
    • Does not begin: Không bắt đầu với chuỗi mà bạn nhập
    • Does not end with: Không kết thúc với chuỗi bạn nhập
    • Does not match: Không khớp với chuỗi bạn nhập

   Ví dụ: Bạn ghét quảng cáo, bạn muốn chặn tất cả các email có từ “khuyến mãi”. Trong Filter name bạn điền tên “Không quảng cáo”. Trong Rulers chọn From contains. Điền “khuyến mãi” vào ô. Trong Action chọn Discard Message rồi ấn Create.

   Tạo quy tắc lọc trong Email Filter - cPanel

   Tạo quy tắc lọc trong Email Filter

   Nếu muốn có thêm quy tắc lọc, nhấn vào dấu “+” phía bên phải khung nhập từ khóa. Để bỏ bớt một quy tắc, nhấn dấu “-“

  5. Chọn hành động của bộ lọc sau khi bắt được thư không hợp lệ trong mục Actions
   • Discard Message: Hệ thống bỏ qua những thư này mà không thông báo gì thêm
   • Redirect to email: Hệ thống chuyển tiếp thư tới một địa chỉ email mà bạn chỉ định.
   • Fail with message: Hệ thống bỏ qua những thư đó và gửi thông báo không thành công tới người gửi
   • Stop Processing Rules: Dừng quá trình lọc lại.
   • Deliver to folder: Chuyển Email đó đến một mục chỉ định.
   • Pipe to a program: Hệ thống sẽ gửi Email đó đến một chương trình cụ thể
    Nếu muốn có thêm hành động xử lý, nhấn dấu “+” phía bên phải. Nếu có nhiều hơn một mà muốn bỏ bớt, nhấn dấu “-“
  6. Nhấn nút Create

  Sau khi hiện thông báo tạo thành công, nhấn return to the filters list để trở về màn hình chính của tính năng.

  Phần 2: Sửa/Xóa/Kiểm tra bộ lọc của bạn

  Sau khi hoàn thành phần 1, bộ lọc được tạo ra sẽ xuất hiện trong bảng Current Filters. Nếu có nhiều hơn một, các bạn có thể kéo và thả chúng để thay đổi thứ tự sắp xếp.

  Bảng Current Filters trong Email Filters - cPanel

  Bảng Current Filters trong Email Filters

  2.1 Chỉnh sửa một bộ lọc

  1. Tìm bộ lọc muốn chỉnh sửa trong bảng Current Filters
  2. Chọn Edit và tiến hành chỉnh sửa bộ lọc
  3. Click Save

  2.2 Xóa bộ lọc

  1. Tìm bộ lọc đó trong bảng Current Filters
  2. Click Delete
  3. Nhấn nút Delete Filter để xác nhận
  4. Nhấn Go Back để trở lại màn hình trước

  2.3 Kiểm tra bộ lọc

  1. Nhập một Email hoàn chỉnh (Bao gồm cả tiêu đề) vào khung nhập trong mục Filter Test
  2. Nhấn nút Test Filter
  3. Kết quả sẽ được hiển thị trong bảng
   Bảng Filter Trace Results trong Email Filters - cPanel

   Bảng Filter Trace Results trong Email Filters


  4.  Nhấn Go Back để trở lại màn hình chính của tính năng

0 comment

Leave a reply