Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  (Dành cho Admin) Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt lên server linux

  Let’s Encrypt hiện nay là nhà cung cấp chứng chỉ SSL hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tự cài đặt lên Hosting. Hoặc quản trị viên có thể tích hợp sẵn vào Hosting. Người dùng chỉ cần 1 click là có thể active SSL ngay lập tức

  Bước 1: Chuẩn bị

  Bạn phải có quyền truy cập SSH. Nếu Bạn chỉ sử dụng Hosting (mua hosting) thì không cài được đâu nhé. cần quyền root ssh

  Bước 2: cài đặt git – Nếu Bạn đã cài đặt git rồi thì có thể bỏ qua bước này

  Code:

  # ubuntu & debian
  apt-get install git
  # centos & redhat
  yum install git

   

  Bước 3: Cài đặt Let’s Encrypt Client

  Code:

  git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt

   

  Bước 4: Xác thực chứng chỉ

  Chạy lệnh
  code:

  ./letsencrypt-auto --server https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory certonly --agree-tos --email 'user@domain.tld' --webroot --webroot-path '/home/certmon/domains/certificatemonitor.org/public_html/' -d certificatemonitor.org -d www.certificatemonitor.org

   

   

0 comment

Leave a reply