Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 03 Jun

  Cách thêm tên miền con – Subdomain trong cPanel

  Nếu như ví von rằng Hosting là nhà của bạn , Domain là cánh cổng để đi vào nhà bạn thì Subdomain chính là cánh cổng phụ để đi vào nhà bạn.

  Hay nói cách khác , đó là các cách khác nhau để đến với căn nhà của bạn. cPanel hosting cho phép bạn tạo một lượng không giới hạn các Subdomain dựa trên Domain chính. Mỗi Subdomain có thể được dẫn đến một phần của website của bạn thông qua thư mục được chỉ định. Bài viết này sẽ giúp các bạn tạo được Subdomain khi sử dụng cPanel hosting.

  Phần 1: Thêm một tên miền phụ (Subdomain)

  Bước 1: Đăng nhập vào cPanel và ấn vào Subdomains trong mục Domain

  Truy cập quản lý Subdomain trong host cPanel

  Truy cập quản lý Subdomain trong host cPanel

  Bước 2: Thiết lập các thông số:

  Giao diện thêm tên miền con (Subdomain) trong cPanel hosting

  Giao diện thêm tên miền con (Subdomain) trong cPanel hosting

  Trong Subdomain: Điền tên miền phụ

  Trong Domain: Chọn tên miền chính

  Document Root: Đường dẫn mà tên miền phụ trỏ tới. Hệ thống sẽ tự điền cho bạn theo tên miền phụ. Tuy nhiên bạn vẫn có thể sửa lại nếu muốn một đường dẫn khác.

  Bước 3: Ấn Create để lưu tên miền con

  Phần 2: Sửa tên miền phụ (Subdomain) đã thêm

  Khi Subdomain được thêm thành công, nó sẽ hiện ở danh sách các Subdomain trong mục Modify a Subdomain

  Trong mục này bạn có thể sửa đường dẫn của thư mục mà tên miền phụ trỏ tới hoặc thêm một đường dẫn tuyệt đối cho nó.

0 comment

Leave a reply