Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 02 Jun

  Cách thêm Alias Domain (Tên miền ánh xạ) trong Host Cpanel

  Khi ban muốn chạy 2 hay nhiều domain cho cùng một trang web, bạn sẽ dùng đến Alias domain.

  Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm một Alias domain.  Nếu muốn hướng dẫn về cách thêm Addon domain,  bạn vui lòng xem tại đây.

   

  Mở giao diện cấu hình Alias Domain trong host cPanel

  Mở giao diện cấu hình Alias Domain trong host cPanel

  Phần 1: Tạo một tên miền Alias

  Để tạo một Alias Domain , nhập tên miền của bạn vào ô Domain và ấn Add Domain như hình dưới:

  Chú ý: Domain trước khi Add Domain , bạn phải chắc chắn rằng Domain của bạ đã được trỏ về host mà bạn đang cấu hình. Nếu Domain chưa được trỏ, bạn vẫn có thể cấu hình bình thường nhưng dĩ nhiên, nó không chạy! Hơn nữa là Domain của bạn phải được đăng ký bở một nhà cung cấp hợp lệ. Nếu không cPanel sẽ tự nhận thấy điều đó và bạn sẽ không thể thêm Domain thành công.

  Giao diện thêm tên miền Alias trong host Cpanel

  Giao diện thêm tên miền Alias trong host Cpanel

  Nếu thực hiện thêm Alias Domain thành công , sẽ có thông báo như hình dưới:

  Thông báo thêm tên miền Alias thành công trong host cPanel

  Thông báo thêm tên miền Alias thành công trong host cPanel

  Phần 2: Sửa một Alias Domain

  Các Alias Domain khi thêm thành công sẽ hiện ở danh dách phía dưới cùng của trang

  Để sửa đường dẫn chuyển hướng của Domain Alias ,ta ấn vào Manager Direction, giao diện sẽ hiện ra như hình dưới.

  Giao diện thiết lập chuyển hướng Domain Alias trong cPanel

  Giao diện thiết lập chuyển hướng Domain Alias trong cPanel

  Phần 3: Tìm kiếm một Alias Domain:

  Đa số trong chúng ta chỉ sở hữu 1 đến vài Alias Domain trên một cPanel hosting nhưng do đặc thù công việc, cũng có người cần phải Add hàng chục thậm chí hàng trăm Domain trên một host làm cho việc tìm và sửa chúng rất khó khăn. Nhưng thật may mắn cPanel đã cung cấp cho chúng ta chức năng tìm kiếm Domain đã add.

  Tìm kiếm Domain Alias trong host cPanel

  Tìm kiếm Domain Alias trong host cPanel

  Bạn chỉ cần gõ tên Domain vào ô Search rồi ấn Go. Domain bạn cần tìm sẽ hiện ra.

  Phần 4: Xoá một Domain Alias

  Xóa Domain Alias trong cPanel hosting

  Xóa Domain Alias trong cPanel hosting

  Sau khi thao tác ấn Remove,  hệ thống sẽ có thông báo hỏi có chắc chắn muốn xóa không . Are you sure you want to permanently remove the alias, “tenmiencuaban.com”? thì bạn ấn vào Remove Alias để hoàn tất việc xóa.

0 comment

Leave a reply