Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Cách kiểm tra Server có phải bị DDOS hay không bằng lệnh trong SSH

  Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS – Distributed Denial Of Service) là kiểu tấn công làm cho hệ thống máy tính hay hệ thống mạng quá tải, không thể cung cấp dịch vụ hoặc phải dừng hoạt động. Trong các cuộc tấn công DDoS, máy chủ dịch vụ sẽ bị “ngập” bởi hàng loạt các lệnh truy cập từ lượng kết nối khổng lồ.

  Khi số lệnh truy cập quá lớn, máy chủ sẽ quá tải và không còn khả năng xử lý các yêu cầu. Hậu quả là người dùng không thể truy cập vào các dịch vụ trên các trang web bị tấn công DDoS.

  Hãy bắt đầu sử dụng VPS bằng dịch vụ VPS Giá rẻ của HostingViet.vn

  Dưới đây là một số câu lệnh kiểm tra thông qua SSH:

  Đếm lượng connection vào Port 80:
  netstat -n | grep :80 |wc -l

  Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:
  netstat -n | grep :80 | grep SYN_RECV|wc -l

  Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:
  netstat -an|grep :80 |awk ‘{print $5}’|cut -d”:” -f1|sort|uniq -c|sort -rn

  Nếu muốn kiểm tra IP nào mở nhiều SYN thì thêm vào:
  netstat -an|grep :80|grep SYN |awk ‘{print $5}’|cut -d”:” -f1|sort|uniq -c|sort -rn

  Đối với server có nhiều IP, để kiểm tra IP nào đang bị tấn công:
  netstat -plan | grep :80 | awk ‘{print $4}’| cut -d: -f1 |sort |uniq -c

  Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:
  netstat -an | grep ‘:80′ | awk ‘{print $5}’ | sed s/’::ffff:’// | cut -d”:” -f1 | sort | uniq -c

  Hiển thị số lượng kết nối mỗi loại
  netstat -an | grep :80 | awk ‘{print $6}’ | sort | uniq -c

  61 ESTABLISHED
  13 FIN_WAIT1
  17 FIN_WAIT2
  1 LISTEN
  25 SYN_RECV
  298 TIME_WAIT

  Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP
  watch “netstat -an | grep ‘:80′ | awk ‘{print \$5}’ | sed s/’::ffff:’// | cut -d\”:\” -f1 | sort | uniq -c”
  watch “netstat -an | grep :80 | awk ‘{print \$6}’ | sort | uniq -c”

  Nguồn: chiase123

0 comment

Leave a reply