Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 31 Jul

  Cách chặn email spam với Apache SpamAssassin của cPanel

  Bước 1: Enable Apache SpamAssassin

  Enable SpamAssassin Email trong cPanel

  Enable SpamAssassin Email trong cPanel

  Enable Apache SpamAssassin thành công

  Enable Apache SpamAssassin thành công

  Bước 2: Chọn điểm đánh giá (spamassassin score) một Email là spam

  Nếu bạn chưa hiểu spamassassin score là gì? Hãy đọc bài viết của tôi về spamassassin score tại đây

  OK, giờ hãy chọn điểm đánh giá (spamassassin score) trong phần filters

  đánh giá (spamassassin score)

  Chọn điểm đánh giá (spamassassin score)

  Sau đó, ấn Auto-Delete Spam để hệ thống tự đọng xóa những email được rate là spam khi có điểm số lớn hơn hoặc bằng điểm đã chọn.

  Bước 3: Cấu hình danh sách trắng – đen cho Apache SpamAssassin™

  – Blacklist (danh sách đen): Tính năng trong mục này cho phép bạn cấu hình chỉ định các dạng địa chỉ emai được cho là spam, các email này sẽ được lưu vào danh sách đen – blacklist và SpamAssassin sẽ lập tức đánh dấu email này là spam mà không cần phải xem xét bất cứ điều kiện nào khác. Quy tắc ở đây là sử dụng dấu * để đại diện cho nhiều ký tự và dấu ? để đại diện cho một ký tự.

  Ví dụ muốn cấm tất cả  những email có email domain là abc.cn ta điền như hình dưới

  Cấm theo đại diện nhiều ký tự

  Cấm theo đại diện nhiều ký tự

  Tương tự để cấm đại diện một lý tự

  Cấm đại diện một ký tự

  Cấm đại diện một ký tự

  Theo đó, email sale@abc.com sẽ bị cấm, còn email scale@abc.com sẽ không bị cấm

  – Whilelist (danh sách trắng hay còn gọi là danh sách ngoại lệ): Các email được cấu hình chỉ định là whilelist sẽ được SpamAssassin bỏ qua và không bao giờ được xem là spam. Phương thức cấu hình tương tự như cấu hình ở mục blacklist, không có gì khác cả.

  Chúc các bạn thành công! nếu có thắc mắc, hãy comment phía dưới để cùng thảo luận nhé!

0 comment

Leave a reply