Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 24 Jul

  Bảo mật thông tin website với giao thức SSL/TLS trong cPanel (Phần 3)

  Bây giờ, bạn đã có trong tay khóa riêng cùng với chứng thực “hàng thật” có kèm khóa công khai của bạn. Nhiệm vụ tiếp theo là tiến hành cài đặt nó và quản lí nó đúng cách. Trong bài viết số 3 này, tôi sẽ nói về việc đó. Đầu tiên hãy truy cập giao diện cài đặt và quản lý SSL từ màn hình chính của tính năng SSL/TLS. Xem hình

  Truy cập Manage SSL sites trong SSL/TLS - cPanel

  Truy cập Manage SSL sites

  Phần 5: Cài đặt và quản lí SSL cho trang của bạn

  5.1: Cài đặt SSL cho trang của bạn

  Trong mục Install an SSL Website, các bạn thực hiện các bước sau:

  1. Nhập khóa cá nhân và chứng chỉ. Có 3 con đường:
   • Duyệt chứng chỉ
    1. Click Browse Certificates
    2. Click vào nút tương ứng với chứng chỉ muốn cài đặt
    3. Click Use Certificate. Khung nhập KEY và CRT sẽ tự động được hoàn thiện.
   • Tìm bằng domain
    1. Chọn domain mà bạn muốn
    2. Click Autofill by Domain. Nếu thành công, khung KEY và CRT sẽ được hoàn thiện. Nếu không, hai khung đó sẽ được để trống.
   • Nhập thủ công: Nhập bằng tay khóa cá nhân và chứng chỉ vào các ô tương ứng.
  2. Đánh dấu vào hộp kiểm Enable SNI for Mail Services để hệ thống Mail SNI (Enable Server Name Indication) cho phép bạn cấu hình các dịch vụ mail và sử dụng chứng chỉ SSL cho tên miền của bạn thay vì chứng chỉ mặc định của máy chủ.
  3. Click Install Certificate, bảng thông báo thành công hay thất bại sẽ xuất hiện.

  5.2: Quản lý trang đã cài đặt SSL

  Các trang đã cài đặt SSL được hiển thị trong bảng Manage Installed SSL Websites, xem hình.

  Bảng Manage Installed SSL Websites trong SSL/TLS - cPanel

  Bảng Manage Installed SSL Websites

  Trong đó, cột:

  • Domain – Tên domain của website
  • IP Address – Địa chỉ IP của website
  • Is Mail SNI Enabled? – Trạng thái kích hoạt hay không của Mail SNI
  • Certificate Expiration – Ngày chứng chỉ hết hạn
  • Document Root – Vị trí các tập tin của website
  • Actions – Những hành động bạn có thể thực hiện. bao gồm:
   • Update Certificate: Cập nhật chứng chỉ
   • Uninstall: Gỡ bỏ chứng  chỉ SSL. Nếu click vào đây, một hộp thoại xuất hiện để xác nhận hành động đó. Click Process để tiếp tục hoặc Click Cancel để trở lại
   • Certificate Details: Hiển thị thông tin chi tiết về chứng chỉ.
   • Use Certificate for New Site: Sử dụng chứng chỉ cho một trang web khác, addon domain hoặc subdomain.
   • Disable Mail SNI: Vô hiệu hóa Mail SNI

  (Hết)

   

   

0 comment

Leave a reply