Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Xử lý lỗi An error occurred while attempting to create the directory

  Khi Bạn tạo folder trên DirectAdmin mà bị lỗi này thì hãy xử lý như sau nhé:
  “An error occurred while attempting to create the directory”

  => Lỗi này phát sinh khi tạo folder trên DirectAdmin

  Nguyên nhân: Đầy ổ đĩa

  An error occurred while attempting to create the directory

  => Khắc phục:
  1 là giảm dung lượng đĩa cứng xuống dưới mức cho phép bằng cách xóa file không cần thiết. Ví dụ như file backup trong CMD_FILE_MANAGER/backups

  2 là Tăng tổng dung lượng Hosting, lớn hơn tổng dung lượng sử dụng.
  => Để làm được việc này Bạn phải liên hệ với nhà cung cấp Hosting hoặc quản trị Hosting

0 comment

Leave a reply