Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Khắc phục lỗi An error occured while creating the compressed file

  Lỗi An error occured while creating the compressed file. Details: Error while compressing file…
  Lỗi này xuất hiện khi Bạn muốn nén file trên DirectAdmin nhưng lại sử dụng quá dung lượng lưu trữ…

  Ví dụ 1 mẫu lỗi như sau:

  An error occured while creating the compressed file
  Error while compressing file:

  gzip: stdout: Disk quota exceeded /bin/tar: /home/directadmi/backups/aaaaaaaaaa/egegege.tar.gz: Wrote only 8192 of 10240 bytes /bin/tar: Error is not recoverable: exiting now

  An error occured while creating the compressed file. Details: Error while compressing file

  Xử lý lỗi này 1 là Bạn tăng dung lượng Hosting (liên hệ nhà cung cấp Hosting chất lượng cao)
  Hoặc xóa bớt file không cần thiết, để trống dung lượng trên Hosting là Bạn có thể nén được.

  Xin lưu ý: Cách nào cũng được, nhưng dung lượng còn trống phải lớn hơn dung lượng file Bạn đang nén.

0 comment

Leave a reply