Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  (Admin) Hướng dẫn cập nhật và kích hoạt LetsEncrypt trên DirectAdmin

  Nếu Bạn đã cài đặt  Lets Encrypt trên DirectAdmin nhưng không kích hoạt và sử dụng được. Hãy thử update và active lại xem sao nhé

  Code:
  cd /usr/local/directadmin/custombuild
  ./build update
  ./build letsencrypt

  Reboot và kiểm tra thành quả nhé

0 comment

Leave a reply