Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Hướng dẫn tạo tài khoản Hosting trên DirectAdmin (Add new hosting, add new user)

  Hướng dẫn cách tạo tài khoản hosting tách riêng từng tên miền (Mỗi tên miền 1 hosting) hoặc hướng dẫn dành cho các Bác bán Hosting mới vào nghề

  Các Bác xem ở video này nhé

  1. Tạo packet (Gói) Hosting
  Các mục cần lưu ý là:

  Bandwidth – Băng thông hàng tháng. đơn vị tính MB (Lưu ý: 1GB = 1024MB)
  Disk Space – Dung lượng lưu trữ. Đơn vị tính MB
  Inodes    – Số File + Folder
  Domains    – Số tên miền được add trên Hosting
  Sub-Domains    – Số tên miền con được add trên Hosting
  Email Accounts    – Số địa chỉ email theo tên miền
  Email Forwarders – Số địa chỉ email FW
  Mailing Lists – Email theo danh sách
  AutoResponders    – Tự động trả lời
  MySQL Databases     – Số database, cơ sở dữ liệu
  Domain Pointers    – Chức năng nhiều domain dùng chung 1 code
  Ftp Accounts – số tài khoản FTP

  Anonymous Ftp Accounts    – Không nên tích chọn cái này
  CGI Access – Có chọn
  PHP Access    – Không tích chọn cái này thì không chạy được web php
  SpamAssassin – Bộ lọc Spam (nên chọn)
  Catch-All E-mail – làm cho email nhanh hơn
  SSL Access    – bật tính năng SSL – tích chọn
  SSH Access    – truy cập SSH. không nên chọn
  Cron Jobs    – lập lịch làm việc. Tích chọn
  System Info    – Xem được cấu hình server
  DNS Control    – chọn hoặc không. Vì giờ không dùng dns của host nữa
  Suspend At Limit – khóa tài khoản khi vượt quá tài nguyên
  Skin – ~ theme
  Language ~ chọn ngôn ngữ
  Package Name: chấp nhận a-z, 0-9, “-“, “.” không chấp nhận khoảng trắng

   

  2. Tạo Hosting (Create User directadmin, Add New User directadmin)

  Hướng dẫn tạo tài khoản Hosting trên DirectAdmin (Add new hosting, add new user)

  Username:    tên đăng nhập. tốt nhất đặt theo tên miền cho dễ quản lý. Số ký tự bị giới hạn là 10 ký tự
  E-Mail:    Email này sẽ nhận thông báo từ DirectAdmin
  Enter Password:    Mật khẩu nên có độ dài từ 12 ký tự, bao gồm chữ thường, hoa và số, Bạn có thể click vào random nếu không phải gửi hosting cho Ai (click vào ramdom sẽ không nhìn thấy pass)
  Re-Enter Password:    xác nhận mật khẩu
  Domain:    Tên miền add trên hosting
  Use User Package:    Chọn gói đã set ở bước 1
  IP:    Thường chỉ có 1 IP
  => Click Submit để hoàn thành

0 comment

Leave a reply