Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 31 Jul

  Hướng dẫn cài wordpress làm blog hoăc tin tức trên host cPanel

  Bài viêt sau sẽ hướng dẫn các ban cài blog từ cPanel môt cách đơn giản nhất mà không phải qua các bước rất lằng nhằng như thông thường: tải code wordpress từ trang chủ của wordpress, upload code lên host, tao database, sửa file config,…

  Bước 1:

  Đăng nhâp cPanel và vào phần WordPress trong muc: Softaculous Apps Installer

  Truy câp trình cài wordpress từ cPanel

  Truy câp trình cài wordpress từ cPanel

  Bước 2:

  Ấn vào Install Now

  Ấn vào Install Now

  Ấn vào Install Now

  Bước 3:

  Điền các thông tin về Blog đinh tao:

  Choose Protocol: Chon qiao thức http:// hay http://www hay https:// hay https://www
  Choose Domain: Chon Domain chay Blog đang cài
  In Directory: Thư muc đinh cài wordpress

  Site Name : Tên của Blog

  Site Description Mô tả blogm của ban
  Admin : Tên đăng nhâp tài khoản admin của blog

  Admin Password : Mât khẩu tài khoản admin

  Admin Email : Email tài khoản admin

  Select Language: Chon ngôn ngữ cho trang của ban

   

  Select Theme: Chon giao diên cho trang của ban

  Cách điền thông tin cài wordpress trên cPanel

  Cách điền thông tin cài wordpress trên cPanel

  Sau đó ấn Install để bắt đầu cài đăt

  Bước 4:

  Chờ hê thống chay cho đến khi cài xong

  Chờ hê thống chay cho đến khi cài xong

  Chờ hê thống chay cho đến khi cài xong

  Khi cài xong sẽ có thông báo thành công và link đăng nhâp admin, lin site của ban

  Khi cài xong sẽ có thông báo thành công

  Khi cài xong sẽ có thông báo thành công

  Chúc các ban thành công!

0 comment

Leave a reply