Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
  • 31 Jul

    Hướng dẫn cài wordpress làm blog hoăc tin tức trên host cPanel

    Bài viêt sau sẽ hướng dẫn các ban cài blog từ cPanel môt cách đơn giản nhất mà không phải qua các bước rất lằng nhằng như thông thường: tải code wordpress từ trang chủ của wordpress, upload code lên host, tao database, sửa file config,…

    Bước 1:

    Đăng nhâp cPanel và vào phần WordPress trong muc: Softaculous Apps Installer

    Truy câp trình cài wordpress từ cPanel

    Truy câp trình cài wordpress từ cPanel

    Bước 2:

    Ấn vào Install Now

    Ấn vào Install Now

    Ấn vào Install Now

    Bước 3:

    Điền các thông tin về Blog đinh tao:

    Choose Protocol: Chon qiao thức https:// hay https://www hay https:// hay https://www
    Choose Domain: Chon Domain chay Blog đang cài
    In Directory: Thư muc đinh cài wordpress

    Site Name : Tên của Blog

    Site Description Mô tả blogm của ban
    Admin : Tên đăng nhâp tài khoản admin của blog

    Admin Password : Mât khẩu tài khoản admin

    Admin Email : Email tài khoản admin

    Select Language: Chon ngôn ngữ cho trang của ban

     

    Select Theme: Chon giao diên cho trang của ban

    Cách điền thông tin cài wordpress trên cPanel

    Cách điền thông tin cài wordpress trên cPanel

    Sau đó ấn Install để bắt đầu cài đăt

    Bước 4:

    Chờ hê thống chay cho đến khi cài xong

    Chờ hê thống chay cho đến khi cài xong

    Chờ hê thống chay cho đến khi cài xong

    Khi cài xong sẽ có thông báo thành công và link đăng nhâp admin, lin site của ban

    Khi cài xong sẽ có thông báo thành công

    Khi cài xong sẽ có thông báo thành công

    Chúc các ban thành công!

0 comment

Leave a reply