Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Cách thêm tên miền con mới (Subdomain) trong cPanel Hosting

  nếu như ví von rằng Hosting nơi lưu trữ dữ liệu là nhà của bạn , Tên miền là cánh cổng để đi vào nhà bạn thì Sub Domain chính là cánh cổng phụ để đi vào nhà bạn.

  Hay đề cập cách khác , Đó là các cách khác nhau để tới mang căn nhà của bạn. Cpanel Host cho phép bạn tạo một lượng ko giới hạn những Subdomain dựa trên Domain chính. Mỗi Tên miền con có thể được dẫn tới 1 phần của website của bạn thông qua thư mục được chỉ định. Bài viết này sẽ giúp Các bạn tạo được Subdomain khi dùng Control Panel Cpanel Hosting.

  Phần 1: Thêm một Tên miền phụ (Subdomain)

  Bước 1: Đăng nhập vào Control Panel Cpanel và ấn vào Subdomains trong mục Tên miền

  Truy cập quản lý Subdomain trong host cPanel

  tầm nã cập điều hành Subdomain trong Host Control Panel Cpanel

  Bước 2: Thiết lập những thông số:

  Giao diện thêm tên miền con (Subdomain) trong cPanel hosting

  Giao diện thêm Subdomain (Subdomain) trong Control Panel Cpanel Hosting

  Trong Subdomain: Điền Domain phụ

  Trong Domain: Chọn Root Domain

  Document Root: trục đường dẫn mà Domain phụ trỏ tới. Hệ thống sẽ tự điền cho bạn theo Domain phụ. tuy nhiên bạn vẫn có thể sửa lại ví như muốn một trục đường dẫn khác.

  Bước 3: Ấn Create để lưu Tên miền con

  Phần 2: Sửa Domain phụ (Subdomain) đã thêm

  khi Tên miền con được thêm thành công, nó sẽ hiện ở danh sách các Subdomain trong mục Modify a Subdomain

  Trong mục này bạn mang thể sửa con đường dẫn của thư mục mà Domain phụ trỏ đến hoặc thêm một tuyến phố dẫn tuyệt đối cho nó.

0 comment

Leave a reply