Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Cách tạo Cronjob tự động restart mysql khi quá tải

  Bước 1: Tạo file check

  Code:

  cd /usr/local/
  mkdir auto
  cd auto
  nano -w restart.sh

  Dán script sau:

  Code:

  #!/bin/sh
  check=`cat /proc/loadavg | sed ‘s/\./ /’ | awk ‘{print $1}’`

  if [ $check -gt 20 ] //điền 5 cho VPS 512MB Ram, 10 cho 1GB Ram, 20 cho 2GB Ram
  then
  /etc/init.d/mysqld restart
  fi

  Lưu lại file, và chmod script về 755

  Code:

  chmod 755 restart.sh

  Bước 2: Tạo file cron

  Code:

  cd ~
  cd /etc/cron.d
  nano -w auto_restart

  Dán script sau:

  Code:

  */5 * * * * root /usr/local/auto/restart.sh >/dev/null 2>&1

  Lưu lại file cron để hoàn tất.

  Tham khảo thêm dịch vụ Hosting không giới hạnVPS Giá rẻHosting giá rẻ của HostingViet

  Nguồn: Sưu tầm

0 comment

Leave a reply