Phone: 02466-567-555 Email: hotro@hostingviet.vn

The Blog Single

Some Cool Page Description
 • 06 Dec

  Cách fix lỗi ”mod_fcgid: can’t apply process slot for” khi sử dụng DirectAdmin Hosting

  Nếu Bạn kiểm tra log lỗi website trên directadmin mà thấy thông báo này  “[fcgid:warn] [pid 150023:tid 140715115792128] [client 42.114.220.39:54666] mod_fcgid: can’t apply process slot for /usr/local/safe-bin/fcgid56.sh /usr/local/directadmin/data/users/userhosting/php/Domain.cua.Ban/Domain.cua.Ban.ini” thì Bạn cần làm những động tác sau:

  Tham khảo cách kiểm tra Web Error Log

  1. Nếu Bạn đang sử dụng VPS:

  Hãy chỉnh lại thông số MaxProcessCount trong /usr/local/apache/conf/php.conf

  Code:
  # Fastcgi configuration for PHP5
  LoadModule fcgid_module modules/mod_fcgid.so
  MaxRequestsPerProcess 500
  MaxProcessCount 3
  MaxRequestLen 33554432
  IPCCommTimeout 60
  IdleTimeout 120
  IdleScanInterval 30
  BusyTimeout 120
  BusyScanInterval 90
  ErrorScanInterval 3
  ZombieScanInterval 3
  ProcessLifeTime 3600

   

   

  Nếu vẫn chưa được hãy thử phân quyền 755 cho thư mục log FastCGI

  2. Nếu Bạn sử dụng Hosting:

  Điều đầu tiên hãy Check lại xem Bạn đã config ok chưa

  Nếu vẫn chưa được hãy liên hệ nhà cung cấp Hosting. hỏi xem họ đã bật CGI Access trên host của Bạn chưa.

   

0 comment

Leave a reply